VASTUULLISUUS

Vastuullisuus

Hyvä lukija! Haluan onnitella sinua siitä, että päätit tutustua yrityksemme nettisivujen vastuullista liiketoimintaa koskevaan osioon!
 
Toiminta- ja elinympäristömme on muuttunut pysyvästä ja muutos ympärillämme vaikuttaa kaiken aikaa mitä erilaisimmin tavoin. Heräsimme syksyllä 2023 havaitsemaan, että erilaisiin kestävyyteen, vastuullisuuteen ja uusiin toimintamalleihin liittyvät keskustelut ja vaatimukset olivat kasvaneet niin, että halusimme hypätä mukaan tähän uuteen tapaan toimia.
 
Yrityksemme perusbisnestä ovat jo nyt monet kiertotalouteen liittyvät asiat, materiaalien uusiokäyttö, kierrätys, vähäpäästöiset tai jopa päästöttömät työkoneet ja -laitteet, mutta ensimmäisenä halusimme selvittää mikä on se nykytila, jossa yrityksemme itseasiassa tällä hetkellä on.
 
Vaikka vastuullisuusraportointi ei tässä vaiheessa kosketa kaltaisiamme pk-yrityksiä, haluamme tässäkin kohtaa kuulua yrityskentän eturiviin ja luoda mittarit ja tavoitteet erilaisille kestävän kehityksen- ja vastuullisuuden viitekehyksissä. Uskomme tämän lisäävän kilpailukykyämme suurten asiakkaiden palvelemisessa sekä parantavan omaa toimintakykyämme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
 
Olemme ottaneet ensiaskeleemme ympäristöön liittyvän toimintamme vaikutusten arvioinnissa ja tavoitteemme on julkaista Maarakennus T.Haavisto Oy:n hiilijalanjälki ja sen nykytila sekä tavoitteet sen muokkaamiseen tulevaisuudessa. Aikataulutavoitteenamme on julkaista tulokset vielä ennen juhannusta 2024.
 
Tukenamme työssä on eräs alan keskeisistä toimijoista. Lisäksi olemme perehtyneet ja sisäistäneet Rakennusteollisuus RT:n jäsenjärjestön, Infra ry:n sekä Suomen Yrittäjien vastuullisuusmateriaalia sekä -koulutuksia.
 
Seuraavana tavoitteenamme on vielä kuluvan vuoden aikana julkaista ympäristön rinnalle myöskin sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuusasiakirjamme. Lopuksi haluan vielä korostaa, että kuten ylempänä kirjoitin, kyseessä ovat vasta ensiaskeleemme, vastuullisuustyömme on vasta alussa, mutta uskomme vahvasti, että tästä on hyvä ponnistaa kohti tulevia työprojekteja.
 
 
Kangasalla 2.4.2024
Jussi Haavisto, toimitusjohtaja
Vastuullinen työmaa (pdf)
Vastuu ihmisistä (pdf)
Vastuu taloudesta (pdf)
Vastuu ympäristöstä (pdf)
Vastuu Suomesta (pdf)